Nybyggnation av samlingslokal - Lund

25.10.2021

Husgrunden börjar komma upp i rätt nivå. Det har packats en del material i omgångar.

Vatten, dränering och avlopp är kopplad till en samlingsbrunn. Spilledningen är på plats precis som spolbrunnen. Fyllnadsgrus är uppfyllt och vältat i omgångar. 

Helgonagården i Lund ska bygga en ny samlingslokal och vi är på plats för att göra husgrunden.

Arbetsplatsen är etablerad och vi har börjat med att ta provgropar, schakta och röja buskage. Fiberduk är på plats och vi har kört med välten i olika etapper efter att vi fyllt upp med fyllnadsmaterial.