Orebadet i Sjöbo

Ett av våra arbetslag är vid Orebadet i Sjöbo och gör en ny gångbana.