Pildammsparken - Malmö

29.06.2023

Här rensas det inte bara upp intill vattenbrynet utan här anläggs det även en stödkant med hjälp utav L-stöd.

I Pildammsparken i Malmö kör vi lite röjning. Där är en del bråte vid vattnet som behöver tas bort.