Plantering av thujahäck

Patricia och Pelle planterar en thujahäck hemma hos familjen Jönsson/Jansson.