Plantering av thujahäck

11.10.2022

Vi har planterat en thujahäck intill en trädgård för att avgränsa insyn. Mycket snyggt!