Plattläggning - Lomma

18.09.2023

I våras kollapsade kundens avlopp. Då ryckte vi in för att anlägga ett nytt. För att kunna återställa på bästa vis fick marken sätta sig ordentligt innan vi la om plattytorna. På så vis har vi minimerat risken för sättningar över tid. 

Nu har vi varit på plats för att lägga om uppfarten med den befintliga stenen och bra blev det!