Plattläggning - Lövängen

09.10.2020

Ett nytt uppdrag med att lägga plattor har trillat in och vi gav oss ut för att se till så att det blev gjort. 

Projektet tog en arbetsdag och innebar bland annat lastning av material som bärlager, stenmjöl och plattor. Schaktning för bärlager som sedan packats. Grabbarna la plattorna på plats efter att de sett till så att förutsättningarna är de bästa med höjd och fall. Ytan grusades och spåren efter arbetet, vilket påverkade den befintliga gräsmattan, fylldes på med matjord och gräsfrön.