Plattläggning - Tittente

26.09.2022

I trädgården i Tittente har vi planterat thujor och lagt granitplattor som sedan fogats. Arbetet flyter på och där är en del mindre arbetsmoment kvar innan vi är klara med detta projektet.

Vi gräver även gropar till träd som ska planteras i trädgården. 

Vi är i Tittente och ska anlägga en ny trädgård. Inledningsvis så har vi förberett genom att jämna ut markytan och hårdgöra där plattytorna ska vara. Vi har även förberett med matjord inför kommande planteringar samt justerat en brunn.