Plattläggning - Tittente

14.10.2022

På körplanen och runt huset har vi börjat lägga ut singel. Det blir mycket snyggt intill plattorna som vi lagt.

Vi arbetar oss ut mot framsidan av huset och ska ge oss på körplanen.

Nu börjar det likna en trädgård på riktigt. Träd har planterats och gräs har rullats ut.

Jord till en ny gräsmatta är utlagt och plintar till ett framtida staket är också på plats.

I trädgården i Tittente har vi planterat thujor och lagt granitplattor som sedan fogats. Arbetet flyter på och där är en del mindre arbetsmoment kvar innan vi är klara med detta projektet.

Vi gräver även gropar till träd som ska planteras i trädgården. 

Vi är i Tittente och ska anlägga en ny trädgård. Inledningsvis så har vi förberett genom att jämna ut markytan och hårdgöra där plattytorna ska vara. Vi har även förberett med matjord inför kommande planteringar samt justerat en brunn.