Plattläggning - Veberöd

25.06.2020

Bostadsområdet på Idalavägen i Sjöbo har fått en ny uteplats i form av nya plattor. Arbetet har inneburit att grabbarna har tagit bort befintliga plattor samt schaktat bort växtlighet för att sedan förbereda för ny plattläggning. Det blev så bra!

Bilderna visar arbetets alla steg från start till slut.