Poolgrävning i Svedala

17.05.2022

Vi är i Svedala och gräver till en pool. Där är schaktat för själva poolen samt att det satts en pumpbrunn. Under makadamen ligger det även rör.