Regementsgatan - Malmö

18.04.2024

I Malmö har vi haft fullt fokus på att montera cykelställ. Vi har även ändrat skyltar på Dragonstigen och ordnat med utsättning till busshållplatsen.

Arbetet med vägarna inne på Regementsgatan löper på. Vi arbetar oss framåt och har just nu lagt fokus på att göra ett farthinder.

Första etappen på Regemntsgatan i Malmö är klar och vi har öppnat upp för trafiken igen. Nu ger vi oss på nästa etapp och har levlat upp med en större maskin.

Bitvis arbetar vi oss ner för Regementsgatan i Malmö. Förutom att gräva nya kabelrör så gör vi ordning längst med vägkanterna samtidigt som återställning av cykelstig utförs.

Inne på Regementsgatan i Malmö arbetar vi med att gräva ner kabelrör. För att vi ska komma åt i marken krävs det en del förarbete med att lyfta upp befintliga plattytor. Efter att vi kommit ner i marken så återställer vi alla plattytor igen för att göra det framkomligt för allmänheten.