Rivning av mur

23.02.2017

Vi är även igång med att riva en gammal mur och förbereda för en ny.