Rivning av mur

Vi är även igång med att riva en gammal mur och förbereda för en ny.