Rivning och utbyggnad

29.01.2024

Den gröna maskinen har anlänt och det är dags att riva gamla utbyggnader för att ge plats för nytt. Efter att vi rivit bort de delar av det befintliga huset som ska försvinna så ska vi påbörja arbetet med att göra en ny utbyggnad.