Röjning av tomter - Sjöbo

09.11.2022

Just nu är vi inne i Sjöbo för att röja två tomter inför en nybyggnation. Vi har inlett med att såga ner träd och ta bort buskage och växtlighet.