Sättning marksten - Malmö

02.03.2023

Vi fick ett samtal gällande gamla plattytor som behövde justeras. Plattytorna hos just denna specifika kund är inget som vi anlagt men vi hjälper gärna till att justera för att få det bra igen. 

Under tid är det rötter och yttre påfrestningar som antagligen gjort att plattytorna behöver justeras. Det är alltid lite mer komplicerat att ge sig på andras arbeten men skam den som ger sig!

Genom att ta bort de befintliga plattorna och justera marken på olika ställen så fick vi till en jämn yta och bra fall till brunnar etc.

Nu ser plattytorna bra ut igen!