Schakt i Benarp

Vi är i Benarp och schaktar till en husgrund.