Schakt i Benarp

22.05.2018

Vi är i Benarp och schaktar till en husgrund.