Smågatsten & finplanering - Kristoffers Kapell

22.04.2024

Gångarna av smågatsten är klara samt att vi fyllt till med jord runt omkring. Vi har även murat en mur för att fånga upp de nivåskillnader som finns. Plattor har vi även lagt samt att vi asfalterat på de ytor som behövde ny ytbeläggning.

Arbetet med smågatstenen fortlöper samtidigt som vi både fyller till med jord till kommande gräsytor och gräver oss vidare.

Gången fram till entrén är klar och vi har påbörjat arbetet med att göra mindre gångar runt kapellet också.

Smågatstenen är på plats och vi håller på att foga. Det blev en väldigt snygg entré.

Översta lavet på muren är på plats och nu ska vi fylla till runt om.

Arbetet med att sätta smågatsten börjar bli klart. Det är en konstform att sätta sten för att det ska bli bra och det kan vi säga att det blir här. 

Här grävs det och förbereds inför smågatsten framför entrén.

Förutom att knacka smågatsten så arbetar vi även med att bygga en mur. Muren sträcker sig runt ena gaveln och blir en snygg inramning runt kapellet. 

Här står det smågatsten på schemat!

Till Kristoffers kapell ska vi knacka smågatsten till en entré. Ramen är på plats och nu ska gångytan fyllas med sten.