Trädfällning och stubbrensning

22.10.2018

Här rensas det upp!

Vi fäller träd och rensar en tomt på stubbar. Tomten har i nuläget även schaktats av och vi utför en grovutsättning av det framtida huset.