Trädgård i Sjöbo

Här kommer bilder på vårt arbete med en trädgård i Sjöbo. 

Bilderna visar alla arbetsmoment och hur resultatet blev.