Trädgård i Sjöbo

25.10.2021

Skifferplattorna är på plats och det är enbart hårdfog som saknas innan gångarna runt huset kan klassas som klara.

Nästa delprojekt är att få ett bevattningssystem i backen för att sedan kunna rulla ut färdiggräs. 

Det är dags att lägga lite plattor och denna gång är det skifferplattor som ska ta plats.

Skifferplattorna ramas in med byasten och angränsande till det fyller vi så småningom upp med matjord.

Vi har ett arbetsgäng borta i sommarbyn som ligger i Sjöbo och där är det dags att bygga upp en trädgård.

Trädgården inleddes med att röja och ta bort befintlig växtlighet. Ett staket har demonterats samt att gamla plattor plockats bort.

Slang till bevattning, el, fiber och belysning har grävts ner och marken förbereds inför att kunna rulla ut gräs.