Trädgård - Limhamn

14.06.2022

Vi är på Limhamn och rullar ut nytt gräs för att få en riktigt fin och tät gräsmatta direkt. Vi har spikat smågatsten och fogat.