Trädgårdsarbete och dränering - Genarp

01.02.2021

Dräneringen är avklarad och det är dags att bygga upp en ny trädgård. Arbetet innebär hårdgörning mellan garage och hus så att grabbarna kan lägga plattor. Den befintliga muren har tagits bort och det har murats upp en ny. På bilderna ovan ser ni hur den nya muren börjar ta form.

För att kunna dränera har vi behövt bila sönder en befintlig trappa vid entrén. Grabbarna har grävt fritt runt trappan och använt en hydraulhammare för att bila sönder den. 

Ett av årets första projekt är till en husare i Genarp. Vi är på plats för att både dränera och röja lite i den befintliga trädgården.