Trädgårdsarbete och dränering - Genarp

26.04.2021

Då var trappan till entrén klar och det rullade gräset färdiglagt. Nu är även bevattningssystemet korrekt inställt och det enda som fattas nu är det fina vädret så att trädgården kan användas till fullo.

Uppfarten är numera också asfalterad och körklar. Inte bara ett perfekt underlag för att ställa bilen på utan också väldigt snyggt och praktiskt.

De sista plattorna är på plats och entrén är klar med en ny och fin trappa. Grabbarna har även grävt ner bevattningssystem till gräsytorna.

Höjderna för den kommande gräsmattan är justerad och det är stockat för plattor. Det är nu det estetiska börjar ta form för Rolle och Albin har kommit en bra bit med plattläggningen.

Dräneringsarbetet är avslutat och nu är det dags att bygga upp en trädgård. Det är en del förberedelser innan trädgården kan börja anläggas. Albin och Roland har börjat stocka av för plattor och grävt bort en befintlig gräsmatta.

Dräneringen är avklarad och det är dags att bygga upp en ny trädgård. Arbetet innebär hårdgörning mellan garage och hus så att grabbarna kan lägga plattor. Den befintliga muren har tagits bort och det har murats upp en ny. På bilderna ovan ser ni hur den nya muren börjar ta form.

För att kunna dränera har vi behövt bila sönder en befintlig trappa vid entrén. Grabbarna har grävt fritt runt trappan och använt en hydraulhammare för att bila sönder den. 

Ett av årets första projekt är till en husare i Genarp. Vi är på plats för att både dränera och röja lite i den befintliga trädgården.