Uppdatering från Mossen

Vi justerar gångarna vid Mossens grillplats.