Uppfart - Plattläggning

18.02.2022

Då var plattorna på plats och uppfarten nästan helt klar att använda.

Plattläggning i Malmö är på agendan och det är en uppfart som får sig ett rejält lyft.