Vi kan spara pengar åt er!

16.09.2019

Nu kan vi erbjuda ett sätt att dra ner kostnaderna på era projekt. Istället för att både frakta bort och hämta nytt material så finns det nu möjlighet att använda ert befintliga. Genom att sortera den schakt eller jord som finns på plats så kan vi få fram både matjord, fyllnadsmaterial och makadam. På så vis minskas materialkostnader och fraktkostnader. Det behövs inte lika många turer med lastbil vilket även är snällare för vår miljö.