Villa Andersson - Skegrie

15.02.2021

Då kör vi igång igen med en ny husgrund och denna gång har vi hamnat i Skegrie.

Projektet började med att sätta profiler och utsättning av höjder. Grabbarna har schaktat, fått finutsättning och tjälskyddat schaktbotten. Därefter har rätt schaktdjup grävts och dagvattenbrunn har installerats. Det inre avloppet har grävts in.