Villa Blomgren

19.10.2020

Mattias och Pierre har dragit all inre el och VA och arbetar just nu med att lossa kantelement och cellplast. De har även kört makadam på plats för att fylla stenkistan samt justera husgrunden.

Det är en ny husgrund som står på schemat och såhär långt in i projektet har Mattias och Pierre hunnit etablera arbetsplatsen och påbörja grävning från el och fiber. De har även hunnit gräva fram vatten och avlopp till husgrunden samt schakta för både boningshus och garage.