Villa Borrby

12.11.2020

Det är tid för inkoppling av vatten och avlopp. Grabbarna har satt brunn och grävt stenkista för att sedan provtrycka vatten. De har även denna vecka hunnit gräva ut el till elskåpet samt schakta för en infart.

När KA besiktigat och godkänt schaktbotten har finutsättningen utförts av behörig yrkesman. Nästa steg för vår del är att dra in vatten och el samt börja packa grus. 

Det fylls upp med en del material som ska packas vilket kan ta lite tid. I detta stadie ska ett packningsprov tas. Det innebär i stora drag att en extern firma kommer in och testar så att materialet vi packat inte sjunker ihop.

Då var det dags att göra en ny husgrund i Borrby. Projektet inleds med att sätta profiler och höjder för att sedan påbörja schakt.