Villa Fremholt

01.04.2020

En husgrund står på schemat igen och arbetet med att dra avlopp och el är i full gång.