Villa Krogh

30.11.2020

Makadam har körts på plats och dränering, dagvatten samt dagvattenbrunnen är på plats. Kantelementen och cellplasten är även på plats och husgrunden är justerad och packad.

På tomten ska det även finnas en pool och grabbarna har förberett genom att gräva fram poolslangar. Till det framtida garaget är fiberduk, dagvatten och dränering klart. Poolslangarna är även ingrävda till garaget.

I Hörby är det dags att göra en ny husgrund. 

Vi har etablerat och satt profiler, flyttat en lps brunn och packat upp gammal schakt.