Villa Nordström

14.06.2021

Vi är igång med att göra en ny husgrund och har hunnit etablera och sätta profiler. Vi har även börjat schakta, grävt in vatten och el i huslivet. Makadam och fyllnadsmaterial har körts på plats. Elkablar är nedgrävna och rören är satta, precis som det inre avloppet.

Fiberduken är på plats samt makadam. Sandfångsbrunn är på plats. Makadambädden är klar samt att dagvatten och kassetter är inkopplade.