Villa Olsson - Flyinge

11.01.2021

Vår del av arbetet med husgrunden som ska bli familjen Olssons hem i Flyinge är avslutat och vi åker vidare på nya äventyr. Grunden är överlämnad till MBAS som ska färdigställa projektet.

En ny husgrund är på gång!

Mattias och Pierre är i Flyinge och har påbörjat en ny husgrund till familjen Olsson. Såhär långt in i projektet så har de hunnit etablera, sätta profiler och schakta till hus och garage. Husgrunden har justerats och packats med material. Dagvatten och dränering är på plats samt att dagvattenbrunnen är klar. Markskåp till el är på plats och vatten, el och fiber har grävts in i huset.