DRÄNERING

Dags att se över din dränering?

För att slippa få in fukt i huset är det viktigt att ha en korrekt utförd dränering. 

Bor du i ett område med hög grundvattennivå är det större risk att drabbas av fukt. Har du ett hus med källare är det extra viktigt att se till så att dräneringen fungerar. Dräneringens uppgift är att leda bort oönskad grund- och ytvatten från byggnaden.

Dränering kan utföras när som helst på året förutom vid temperaturer lägre än -20°C eftersom marken fryser och blir omöjlig att gräva i.

KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT