TJÄNSTER

Trädgårdsanläggning

Trädgårdsanläggning, nyanläggning och komplettering i etablerad trädgård. Vi både rullar och sår gräsmattor.

Transport

Transport av maskiner och material.  

Husgrunder/Dränering

Husgrunder till ny- eller tillbyggnad. Dränering av befintlig, ny eller tillkommande bostad.

Asfaltering

Asfaltering, asfaltsjustering, borttagning av gammal asfalt m.m.

Vatten & avlopp

Vi utför vatten- & avloppstjänster och utför grävning av nytt vatten m.m.

Bevattningssystem

Vi monterar, installerar och säljer bevattningssystem.

Pool/Studsmatta

Grävning till pool, nedsänkt spabad eller nedsänkt studsmatta.

Rivning

Vi utför rivningsarbeten.

Försäljning

Vi säljer harpad matjord, bärlager, stenmjöl och makadam.

BESTÄLL VÅRA TJÄNSTER

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.