Ängsgatan

11.03.2019

Här på Ängsgatan har profiler kommit upp samt att det schaktats för platta. Det har även dränerats, satts brunn och grävts fram för vatten och avlopp.