Byte av dagvattenledning och brunn

07.09.2022

Efter att ledningen och brunnen bytts ut så har vi återställt samt bytat ut en gammal trappa till en ny med hjälp av två stenblock.

Vi är ute på ett jobb där en ledning och en brunn behöver bytas.