Finplanering Kulturen i Lund

07.06.2023

Staketet inne på Kulturen i Lund är på plats. Vi har även fått ner en del växtlighet i backen. Nu börjar det verkligen se ut som en innergård.

Nu är temperaturen med oss och vi kan ge oss på grönytorna.

Gräsytorna är på plats och vi har även hunnit med att sätta upp en spaljé. Idag står det plantering på schemat och vi har fått en leverans med växter.

Denna etapp inne på Kulturen i Lund är avslutad och vi lämnar för denna gång. 

Där har legat en hel del slit bakom slutresultatet och vi har haft nöjet att få skapa en underbar innergård. Vi har arbetat med mycket marktegel i olika mönster och höjder för att skapa en levande utemiljö. Smågatsten är ett måste inne i centrala Lund och det är inte bara den super fina infarten som lagts i smågatsten utan det dyker upp lite var stans som en röd tråd tillsammans med markteglet. Med hjälp utav L-stöd har vi även skapat en ramp som leder från innergården ut mot parkeringsytan. För att avgränsa och ge de boende lite mer avskildhet har vi snickrat ihop ett staket med en grind som leder in till innergården.

Nästa gång vi kommer till Lund är det grönytorna som ska växa fram. Värdet tillåter oss inte att ge oss på växtligheterna just nu utan det blir ett projekt till våren.

Vi lämnar över en gedigen utemiljö som vuxit fram utifrån ett gediget hantverk.

En stor eloge till våra grymma grabbar på Rubins Gräv!

Inne på Kulturen sätter vi staket som avgränsar parkeringen mot innergården på husets baksida.

Infarten till parkeringen som ligger bak vid innergården får sig ett rejält lyft. Vi sätter smågatsten på plats och arbetar oss mot innergården där vi möter upp med markteglet som vi lagt tidigare.

Vi har satt kullersten inne vid Kulturen i Lund. Innan kullerstenen lagts har vi justerat en del fall för att motverka att dagvattnet rinner mot byggnaderna. Genom att justera marken så får vi fram ett fall som vi styr mot de dagvattenbrunnar som finns vilket motverkar vatten på markytan.

Plintar till ett staket sätts på plats samtidigt som vi sätter lite större gatstenar ute på innergården.

Vi är tillbaka och har taggat hela julen för att få jobba igen.

Inne i Lund fortsätter finplaneringen och just nu håller vi på med att lägga marktegel i en gång som vi gjort med hjälp av L-stöd.

Infarten till parkeringen och innergården bakom lägenhetshusen har vi fortsatt med smågatsten som vid ett senare tillfälle ska mötas upp med asfalt.

Arbetet på framsidan av lägenhetshusen fortsätter och just nu knackar vi smågatsten.

Här muras det trappor och läggs block vid de olika entréerna till lägenhetshusen. 

Vi har jobbat oss fram till framsidan av lägenhetshuset och ska påbörja plattläggning nu när byggställningen är borta.

Markteglet börjar succesivt komma på plats inne i Lund. 

Inne på Kulturen i Lund arbetar vi med att lägga marktegel intill det nya bostadshus som byggts. I december väntas det vara klart för inflyttning.