Finplanering Kulturen i Lund

28.11.2022

Arbetet på framsidan av lägenhetshusen fortsätter och just nu knackar vi smågatsten.

Här muras det trappor och läggs block vid de olika entréerna till lägenhetshusen. 

Vi har jobbat oss fram till framsidan av lägenhetshuset och ska påbörja plattläggning nu när byggställningen är borta.

Markteglet börjar succesivt komma på plats inne i Lund. 

Inne på Kulturen i Lund arbetar vi med att lägga marktegel intill det nya bostadshus som byggts. I december väntas det vara klart för inflyttning.