Hårdgörning & marksten - Hurva

22.04.2024

Se så fint det blir!

Det sista trappsteget är fixat och marknivån på gårdsplanen är justerad. Plattytorna är lagda och det blir så snyggt!

Materialet som levererades igår har definitivt kommit till användning idag. Här läggs det plattor för glatta livet. Bra blir det också!

Vi behöver hämta material och skickade vår lastbil till St:Eriks. Det är plattläggning som står på schemat och det är ganska mycket plattor som ska levereras.

Vi har schaktat av marken och behöver därmed komplettera med ett trappsteg på den befintliga trappan.

Vi är i Hurva för att hårdgöra till en infart och lägga plattor.