Husgrund - Vik

11.06.2024

Eftersom denna tomt kommer till att ha två hus på samma yta så är det nu möjligt för byggarna att forma grunden till det mindre huset. Vi är snart klara med vår del av projektet vilket gör det möjligt för byggarna att göra sitt.

Vi har satt dagvattenrör samt borrat in och kopplat dagvattnet till brunnen. Dagvattenkassetterna är även på plats. För att kunna fortsätta vårt arbete så har vi fått en leverans av makadam.

Inre VA är på plats och även elskåpet är på plats. Tomslangar är dragna och vi har fyllt till dessa med.

Just nu är det fokus på att mäta in inre VA. Vi har även schaktat för dagvattenkassetterna som vi börjat få på plats. Tomten hade en hel del stora stenar som vi gjort en stenmur av.

Vi har jämnat till ytan och tagit bort det material som varit överflödigt. En yta är även hårdgjord för att vi ska kunna etablera en arbetsbod etc. med tiden. Huset som ska byggas på tomten kommer till att se ut som grannhusen. Det är alltså två hushåll i en huskropp. Till byggnaderna ska även två mindre hus/förråd byggas. Dessa utrymmen ska kunna fungera som gästhus eller sommarhus.

Så här såg tomten ut som vi ska göra en husgrund på när vi etablerade. Högar med material täckte platsen som vi nu ska arbeta fram en ny husgrund på.