Husgrund

Vi gör markarbetet till en husgrund ute vid Grimstofta i Sjöbo.