Kullersten - Barsebäck

14.06.2024

Då säger vi check på den!

Trappan till entrén är klar. Det är även smågatstenen som leder fram till trappan. Ett mycket snyggt arbete!

Gångarna till entrén börjar ta form. Där är en del arbete med att sätta smågatsten i bågar men snyggt blir det.

I Barsebäck har vi satt ut kullersten intill fasaden. Vi har även satt sten i en ram så att vi kan fylla upp med jord till den kommande gräsmattan. Till entrén bygger vi en ny trappa som vi sedan ska rama in med smågatsten.

I Barsebäck är vi tillbaka för att återställa och göra fint efter ett dräneringsjobb. Just nu sätter vi kullersten intill huslivet.