L-stöd i Eslöv

23.11.2023

L-stöden är på plats och vi tackar vår kund i Eslöv för denna gång. 

Ett riktigt och viktigt lyft för båda grannarna. Dagvattnet hanteras korrekt och nivåskillnaderna hålls isär med stabila stöd. Kvar på platsen lämnar vi lite material som ska användas för att fylla upp eventuella sättningar som det blir efter att marken reglerat sig. Det är mer regel än undantag att marken sätter till sig och behöver justeras i efterhand. Speciellt i dessa väderförhållanden.

Vi har börjat fylla upp marken intill L-stöden som är på plats. Vilken skillnad det blev. Dels så går det att få till en riktigt bra trädgård nu men det viktigaste är egentligen att dagvattnet tas om hand på rätt sätt nu. 

Tillgängligheten är väldigt begränsad på detta projektet och därför fick vi krana in alla L-stöden. Eftersom att allt förarbete kring marken var klart kunde vi lyfta av alla L-stöden från vår lastbil direkt in på plats i trädgården. Smidigt och effektivt.

Vi är i Eslöv för att hjälpa en husare med att sätta L-stöd. I dagsläget finns det murar som ska demonteras för att vi sedan ska kunna anlägga nya stöd. Det är ont om plats och vi måste vara smidiga när vi arbetar med våra maskiner.