L-stöd i Stehag

25.05.2021

L-stöden är nästan helt på plats och husgrunden kan snart påbörjas.

L-stöden börjar komma på plats.

Material är på plats och efter att Mattias har schaktat så fylls det på med 0-30 som sedan packats.

Ett nytt projekt är påbörjat och denna gång är vi i Stehag. Såhär långt i processen har Pierre och Mattias tagit ut höjder och lossat de L-stöd som senare ska placeras ut på tomten.