Uteplatser - Veberöd

27.04.2023

Alla plattor är sågade och på plats nu. Plintarna har varit där sedan innan och kommer till att bära stommen för det kommande staketet. 

Uteplatserna börjar ta form och det är snart endast kapning som står kvar på schemat. När alla plattor är på plats och sågningar är gjorda så är ska det fogas.

I Veberöd är vi och gör nya uteplatser. Vi har rensat upp på gammalt material som vi kört bort med vår flakbil för att sedan ge oss på arbetet med att förbereda inför nya plattor.