VA - Åsumsgatan i Sjöbo

24.02.2020

Vi har haft ett arbetsteam som varit ute och fixar till ett avlopp på Åsumsgatan i Sjöbo.

Ett läckage uppdagades vilket innebar att både gång- och cykelväg fick grävas upp. Nu återstår det lite återställning samt att gatsten och asfalt ska justeras.